Browsing Tag

דקל

כל הכבוד דקל

גאווה אשקלונית: בית הספר 'דקל' זוכה פרס החינוך הארצי בנימוקי הזכייה אמרו השופטים כי בית הספר מעצים את התלמידים לכדי מימוש כישוריהם ומטפח ערכים של מנהיגות ומצוינות, כבוד, מורשת ותרבות ישראל בית הספר 'דקל' באשקלון זכה השבוע בפרס החינוך הארצי…

כל הכבוד דקל

גאווה אשקלונית: בית הספר 'דקל' זוכה פרס החינוך הארצי בנימוקי הזכייה אמרו השופטים כי בית הספר מעצים את התלמידים לכדי מימוש כישוריהם ומטפח ערכים של מנהיגות ומצוינות, כבוד, מורשת ותרבות ישראל בית הספר 'דקל' באשקלון זכה השבוע בפרס החינוך הארצי…