Browsing Tag

גזברית העירייה התפטרה

זעזוע נוסף בעיריית אשקלון:גזברית העירייה מבקשת להתפטר

נחמה שריקי גזברית  עיריית אשקלון, מבקשת לסיים את תפקידה . מדוע התפטרו מאז כניסתו של שמעוני לראשות העירייה שלושה גזברים? בהנהלת העירייה מנסים לשכנע את שריקי לחזור בה מהחלטתה 24 שעות בלבד לאחר שהודיע  ראש מנהל החינוך בעיריית אשקלון, אבי…