פרשת השבוע תצווה – השם הקדוש שמפריד ומחליש את כוחות הטומאה – האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

0 44

מובא‭ ‬ברבנו‭ ‬החתם‭ ‬סופר‭ ‬בתורת‭ ‬משה‭ (‬ד‭"‬ה‭. ‬והיה‭ ‬כפי‭ ‬ראשו‭) ‬בשם‭ ‬הגאון‭ ‬הקדוש‭ ‬רבי‭ ‬שמשון‭ ‬מאוסטרופולי‭ ‬הי‭"‬ד‭, ‬על‭ ‬פי‭ ‬הידוע‭ ‬כי‭ ‬היצר‭ ‬הרע‭ ‬הוא‭ ‬סמא‭"‬ל‭ ‬ובת‭ ‬זוגו‭ ‬היא‭ ‬לילי‭"‬ת‭, ‬וכאשר‭ ‬מתחברים‭ ‬שני‭ ‬כוחות‭ ‬טומאה‭ ‬הללו‭, ‬הם‭ ‬מביאים‭ ‬נזק‭ ‬גדול‭ ‬לעולם‭ ‬רח‭"‬ל‭. ‬

אומר‭ ‬על‭ ‬כך‭ ‬רבי‭ ‬שמשון‭, ‬כי‭ ‬יש‭ ‬שם‭ ‬קדוש‭ "‬כפי‭" ‬שמפריד‭ ‬ביניהם‭ ‬שלא‭ ‬יוכלו‭ ‬להזיק‭, ‬וזהו‭ ‬רמז‭ ‬הכתוב‭ *"‬ל‭'‬פיו‭ ‬ס‭'‬ביב‭ ‬מ‭'‬עשה‭ ‬א‭'‬ורג‭"* ‬ר‭"‬ת‭ ‬סמא‭"‬ל‭ – ‬‭*"‬ת‭'‬חרה‭ ‬י‭'‬היה‭ ‬ל‭'‬ו‭ ‬ל‭'‬א‭ ‬י‭'‬קרע‭"* ‬ר‭"‬ת‭ ‬לילי‭"‬ת‭. ‬אמנם‭ ‬ביניהם‭ ‬יש‭ ‬מילת‭ "‬כפי‭", ‬שהוא‭ ‬שם‭ ‬קדוש‭ ‬המפריד‭ ‬ביניהם‭ ‬שלא‭ ‬יתחברו‭ ‬יחד‭ ‬עכדה‭"‬ק‭.‬

והנה‭ ‬ידע‭ ‬האדם‭, ‬כאשר‭ ‬מתחברים‭ ‬שני‭ ‬הכוחות‭ ‬הרעים‭ ‬הללו‭ ‬לילית‭ ‬וסמאל‭ ‬ונהיים‭ ‬כאחד‭, ‬הכח‭ ‬שלהם‭ ‬להזיק‭ ‬להחריב‭ ‬ולהשחית‭ ‬חמור‭ ‬וקשה‭ ‬הוא‭ ‬ביותר‭. ‬וכך‭ ‬היה‭ ‬בשעת‭ ‬חורבן‭ ‬בית‭ ‬המקדש‭, ‬ששני‭ ‬הכוחות‭ ‬הללו‭ ‬נתחברו‭ ‬לאחד‭ ‬ונחרב‭ ‬הבית‭. ‬

וכך‭ ‬גם‭ ‬כל‭ ‬חורבן‭ ‬פרטי‭ ‬העובר‭ ‬על‭ ‬האדם‭ ‬ח‭"‬ו‭, ‬הוא‭ ‬חיבור‭ ‬של‭ ‬שני‭ ‬הכוחות‭ ‬הללו‭ ‬שהוא‭ ‬חיבור‭ ‬מחריב‭ ‬והורס‭ ‬כל‭ ‬חלקה‭ ‬טובה‭, ‬וכמעט‭ ‬שאי‭ ‬אפשר‭ ‬להתמודד‭ ‬עם‭ ‬מצבים‭ ‬ששני‭ ‬הכוחות‭ ‬הללו‭ ‬מתחברים‭ ‬לאחד‭ ‬ובאים‭ ‬על‭ ‬האדם‭, ‬ואז‭ ‬חורבנם‭ ‬קשה‭ ‬ביותר‭. ‬והשם‭ ‬קדוש‭ ‬הזה‭ "‬כפי‭", ‬הוא‭ ‬שם‭ ‬שבכוחו‭ ‬להפריד‭ ‬את‭ ‬החיבור‭ ‬הרע‭ ‬וההרסני‭ ‬שהם‭ ‬מתחברים‭.‬

‭***‬

והנה‭ ‬עוד‭ ‬רמזו‭ ‬רבותינו‭ ‬הקדושים‭ ‬על‭ ‬דברי‭ ‬הגמרא‭ (‬בבא‭ ‬מציעא‭ ‬פה‭.) ‬כל‭ ‬המלמד‭ ‬את‭ ‬בן‭ ‬עם‭ ‬הארץ‭ ‬תורה‭, ‬אפילו‭ ‬הקב‭"‬ה‭ ‬גוזר‭ ‬גזרה‭, ‬מבטלה‭ ‬בשבילו‭ ‬שנאמר‭  *"‬ואם‭ ‬תוציא‭ ‬יקר‭ ‬מזולל‭ "‬כפי‭" ‬תהיה‭".* ‬והנה‭ ‬להוציא‭ ‬יקר‭ ‬מזולל‭, ‬להציל‭ ‬את‭ ‬נפש‭ ‬האדם‭ ‬מכח‭ ‬הסיטרא‭ ‬אחרא‭ ‬והחיבור‭ ‬של‭ ‬שני‭ ‬הכוחות‭ ‬הרעים‭ ‬והקשים‭ ‬אשר‭ ‬מצוה‭ ‬להמנע‭ ‬גם‭ ‬מלהזכיר‭ ‬את‭ ‬שמם‭, "‬כפי‭" ‬בכח‭ ‬כפי‭ ‬תהיה‭, ‬תצליח‭ ‬להפריד‭ ‬אותם‭ ‬ואז‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬היקר‭ ‬מזולל‭.‬

‭***‬

וכך‭ ‬מצאנו‭ ‬בגאולת‭ ‬בני‭ ‬ישראל‭ ‬מארץ‭ ‬מצרים‭ (‬שמות‭ ‬ד‭, ‬לא‭), *"‬ויאמן‭ ‬העם‭ ‬וישמעו‭ ‬כי‭ ‬פקד‭ ‬ה‭' ‬את‭ ‬בני‭ ‬ישראל‭"* ‬הנה‭ ‬ר‭"‬ת‭ ‬כ‭'‬י‭ ‬פ‭'‬קד‭ ‬י‭'-‬ה‭-‬ו‭-‬ה‭ ‬יוצא‭ ‬השם‭ ‬הקדוש‭ ‬כפ‭"‬י‭, ‬ועל‭ ‬ידי‭ ‬האמונה‭ ‬שהאמינו‭ ‬בהקב‭"‬ה‭ ‬בכח‭ ‬השם‭ ‬הקדוש‭ ‬כפ‭"‬י‭ ‬הפרידו‭ ‬את‭ ‬הכח‭ ‬של‭ ‬שני‭ ‬הכוחות‭ ‬הטומאה‭ ‬שהתחברו‭, ‬ואז‭ ‬נחלש‭ ‬כוחם‭ ‬ויכלו‭ ‬להיגאל‭ ‬מארץ‭ ‬מצרים‭.‬

‭***‬

וכך‭ ‬מצאנו‭ ‬בדברי‭ ‬הנביא‭ (‬ירמיה‭ ‬לא‭, ‬י‭) *"‬כ‭'‬י‭ ‬פ‭'‬דה‭ ‬י‭' ‬הוה‭ ‬את‭ ‬יעקב‏‭ ‬וגאלו‭ ‬מיד‭ ‬חזק‭ ‬ממנו‭"* ‬והנה‭ ‬ר‭"‬ת‭ ‬כפ‭"‬י‭ ‬שזהו‭ ‬שם‭ ‬הפירוד‭ ‬בין‭ ‬שני‭ ‬הכוחות‭ ‬הטומאה‭. ‬

ולכן‭ ‬כשמרגיש‭ ‬האדם‭ ‬יצר‭ ‬הרע‭ ‬גדול‭ ‬בכל‭ ‬עניני‭ ‬החיים‭ ‬שעובר‭ ‬עליו‭, ‬יהרהר‭ ‬בנפשו‭ ‬ויאמר‭ ‬בפיו‭ ‬את‭ ‬הפסוקים‭ ‬הללו‭ *"‬כי‭ ‬פדה‭ ‬ה‭' ‬את‭ ‬יעקב‭ ‬וגאלו‭ ‬מיד‭ ‬חזק‭ ‬ממנו‭"* ‬וכן‭ *"‬אם‭ ‬תוציא‭ ‬יקר‭ ‬מזולל‭ ‬כפי‭ ‬תהיה‭"*. ‬ובכח‭ ‬שם‭ ‬קדוש‭ ‬זה‭ ‬מפריד‭ ‬את‭ ‬כוחות‭ ‬הטומאה‭, ‬וכך‭ ‬נוכל‭ ‬לצאת‭ ‬מאפילה‭ ‬לאור‭ ‬גדול‭ *"‬וישכון‭ ‬ישראל‭ ‬בטח‭ ‬בדד‭ ‬עין‭ ‬יעקב‭".*‬‭ ‬‭ ‬

Loading...