פרשת השבוע – שמות

0 13

‭"‬ויאמר‭ ‬משה‭ ‬אל‭ ‬האלוקים‭ ‬הנה‭ ‬אנוכי‭ ‬בא‭ ‬אל‭ ‬בני‭ ‬ישראל‭ ‬ואמרתי‭ ‬להם‭ ‬אלקי‭ ‬אבותיכם‭ ‬שלחני‭ ‬אליכם‭ ‬ואמרו‭ ‬לי‭ ‬מה‭ ‬שמו‭ ‬מה‭ ‬אומר‭ ‬אליהם‭. ‬ויאמר‭ ‬אלקים‭ ‬אל‭ ‬משה‭ ‬אהיה‭ ‬אשר‭ ‬אהיה‭ ‬ויאמר‭ ‬כה‭ ‬תאמר‭ ‬לבני‭ ‬ישראל‭ ‬אהיה‭ ‬שלחני‭ ‬אליכם‭".* (‬שמות‭ ‬ג‭, ‬יג‭).‬

אהיה‭ ‬אשר‭ ‬אהיה – האדמו‭"‬ר‭ ‬רבי‭ ‬יאשיהו‭ ‬יוסף‭ ‬פינטו‭ ‬שליט‭"‬א

וצריכים‭ ‬להבין‭, ‬הרי‭ ‬להקב‭"‬ה‭ ‬יש‭ ‬כמה‭ ‬שמות‭ ‬שנזכרים‭ ‬בתורה‭ ‬הקדושה‭ ‬הוי‭'‬ה‭ – ‬אלוקים‭ – ‬א‭-‬ל‭ – ‬שד‭'‬י‭ – ‬אדנ‭'‬י‭. ‬אם‭ ‬כן‭ ‬כאשר‭ ‬שאל‭ ‬משה‭ ‬את‭ ‬הקב‭"‬ה‭ "‬ואמרו‭ ‬לי‭ ‬מה‭ ‬שמו‭ ‬מה‭ ‬אומר‭ ‬אליהם‭", ‬מה‭ ‬ראה‭ ‬הקב‭"‬ה‭ ‬לבחור‭ ‬מכל‭ ‬השמות‭ ‬שם‭ ‬זה‭ ‬שלא‭ ‬נזכר‭ ‬בכל‭ ‬התורה‭ ‬מלבד‭ ‬כאן‭ "‬אהיה‭ ‬אשר‭ ‬אהיה‭"?‬

והנה‭ ‬מובא‭ ‬במדרש‭ (‬שמות‭ ‬רבה‭ ‬ג‭, ‬ו‭) ‬ויאמר‭ ‬אלוקים‭ ‬אל‭ ‬משה‭ ‬אמר‭ ‬רבי‭ ‬אבא‭ ‬בר‭ ‬ממל‭, ‬אמר‭ ‬ליה‭ ‬הקב‭"‬ה‭ ‬למשה‭ ‬שמי‭ ‬אתה‭ ‬מבקש‭ ‬לידע‭, ‬לפי‭ ‬מעשי‭ ‬אני‭ ‬נקרא‭,‬‭ ‬פעמים‭ ‬שאני‭ ‬נקרא‭ ‬בא‭-‬ל‭, ‬שדי‭, ‬בצבאות‭, ‬באלוקים‭, ‬בה‭'. ‬כשאני‭ ‬דן‭ ‬את‭ ‬הבריות‭ ‬אני‭ ‬נקרא‭ ‬אלוקים‭, ‬וכשאני‭ ‬עושה‭ ‬מלחמה‭ ‬ברשעים‭ ‬אני‭ ‬נקרא‭ ‬צבאות‭, ‬וכשאני‭ ‬תולה‭ ‬על‭ ‬חטאיו‭ ‬של‭ ‬אדם‭ ‬אני‭ ‬נקרא‭ ‬אל‭ ‬שדי‭, ‬וכשאני‭ ‬מרחם‭ ‬על‭ ‬עולמי‭ ‬אני‭ ‬נקרא‭ ‬ה‭', ‬שאין‭ ‬ה‭' ‬אלא‭ ‬מידת‭ ‬רחמים‭ ‬שנאמר‭ (‬שמות‭ ‬לד‭, ‬ו‭) "‬ה‭' ‬ה‭' ‬א‭-‬ל‭ ‬רחום‭ ‬וחנון‭" ‬הוי‭ ‬אהיה‭ ‬אשר‭ ‬אהיה‭ ‬אני‭ ‬נקרא‭ ‬לפי‭ ‬מעשי‭.‬

הנה‭ ‬ביאור‭ ‬הדברים‭ ‬בפשטות‭, ‬שהקב‭"‬ה‭ ‬אמר‭ ‬למשה‭ "‬אהיה‭ ‬אשר‭ ‬אהיה‭" ‬כלומר‭ "‬אהיה‭" ‬אתגלה‭ ‬בעולם‭ ‬באותו‭ ‬שם‭ "‬אשר‭ ‬אהיה‭" ‬לפי‭ ‬מה‭ ‬שאפעל‭ ‬באותה‭ ‬שעה‭, ‬אך‭ ‬בכל‭ ‬אופן‭ ‬אינו‭ ‬מובן‭ ‬מה‭ ‬השם‭ ‬הזה‭ "‬אהיה‭"?‬

ויובן‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬דברי‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬הקדוש‭ ‬זצוק‭"‬ל‭ ‬בליקוטי‭ ‬תורה‭ – ‬אהיה‭ ‬אשר‭ ‬אהיה‭ – ‬על‭ ‬פי‭ ‬מה‭ ‬שמובא‭ ‬בגמרא‭ (‬שבת‭ ‬נה‭.) ‬חותמו‭ ‬של‭ ‬הקב‭"‬ה‭ ‬הוא‭ ‬אמת‭, ‬שהכוונה‭ ‬בזה‭ ‬על‭ ‬שם‭ "‬אהיה‭ ‬אשר‭ ‬אהיה‭" ‬שכן‭ ‬אהיה‭ ‬כפול‭ ‬אהיה‭ ‬בגמטריא‭ "‬אמת‭".‬

ויובן‭, ‬כאשר‭ ‬שאל‭ ‬משה‭ ‬רבנו‭ ‬את‭ ‬הקב‭"‬ה‭ "‬ואמרו‭ ‬לי‭ ‬מה‭ ‬שמו‭ ‬מה‭ ‬אומר‭ ‬אליהם‭" ‬השיב‭ ‬לו‭ ‬הקב‭"‬ה‭ ‬אהיה‭ ‬אשר‭ ‬אהיה‭ ‬שהוא‭ ‬חותם‭ ‬כל‭ ‬השמות‭. ‬ובלשון‭ ‬רבנו‭ ‬זצוק‭"‬ל‭ ‬כי‭ ‬כל‭ ‬שמות‭ ‬הקודש‭ ‬חתמן‭ ‬הקב‭"‬ה‭ ‬בשם‭ ‬אמת‭ ‬שהוא‭ ‬חותמו‭ ‬בסוד‭ ‬אהי‭"‬ה‭ ‬פעמים‭ ‬אהי‭"‬ה‭ ‬גימטריא‭ ‬אמ‭"‬ת‭, ‬שאילולי‭ ‬כן‭ ‬כשהיה‭ ‬אדם‭ ‬מוציא‭ ‬שם‭ ‬מפיו‭ ‬היה‭ ‬נשרף‭ ‬מהבל‭ ‬פיו‭, ‬לכן‭ ‬הלביש‭ ‬את‭ ‬השמות‭ ‬וחתמן‭ ‬בשם‭ ‬אהי‭"‬ה‭.‬

הנה‭ ‬ידועים‭ ‬דברי‭ ‬רבנו‭ ‬החיד‭"‬א‭ ‬זצוק‭"‬ל‭ ‬בספרו‭ ‬עבודת‭ ‬הקודש‭ (‬סימן‭ ‬ז‭) ‬בענין‭ ‬שם‭ ‬קדוש‭ ‬זה‭ "‬אהיה‭ ‬אשר‭ ‬אהיה‭" (‬והביאו‭ ‬רבנו‭ ‬הבן‭ ‬איש‭ ‬חי‭ ‬זצוק‭"‬ל‏‭ ‬בספרו‭ ‬בן‭ ‬יהוידע‭) ‬שהוא‭ ‬מסוגל‭ ‬בתפילה‭ ‬לפעול‭ ‬ישועות‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬דבר‭ ‬בעולם‭, ‬וזה‭ ‬לשונו‭ ‬מצאתי‭ ‬כתוב‭ ‬בגנזי‭ ‬המקובלים‭ ‬כתב‭ ‬יד‭, ‬אם‭ ‬יתפלל‭ ‬אדם‭ ‬לשם‭ ‬אהיה‭ ‬אשר‭ ‬אהיה‭ ‬בכל‭ ‬דבר‭ ‬שבעולם‭ ‬לחולה‭, ‬לבנים‭, ‬לחכמה‭, ‬לזכירה‭, ‬לפרנסה‭, ‬להנצל‭ ‬מסער‭ ‬הים‭ ‬ומסכנת‭ ‬דרכים‭, ‬ולכל‭ ‬דבר‭ ‬רק‭ ‬שיהיה‭ ‬טהור‭ ‬ויאמר‭ ‬בכוונה‭ ‬יהי‭ ‬רצון‭ ‬מלפניך‭ ‬השם‭ ‬הגדול‭ ‬אהיה‭ ‬אשר‭ ‬אהיה‭ ‬שתרחם‭ ‬עלי‭ ‬ותעשה‭ ‬וישאל‭ ‬בקשתו‭ ‬בלשון‭ ‬ברור‭. ‬וכן‭ ‬יאמר‭ ‬ג‭' ‬פעמים‭.‬

והנה‭ ‬בימים‭ ‬אלו‭ ‬אשר‭ ‬כל‭ ‬צעד‭ ‬ושעל‭ ‬קשים‭ ‬מנשוא‭ ‬וצריכים‭ ‬רחמי‭ ‬שמים‭ ‬מרובים‭, ‬נזכיר‭ ‬שם‭ ‬זה‭ ‬ונאמר‭ ‬ה‭"‬יהי‭ ‬רצון‭" ‬הנ‭"‬ל‭, ‬והקב‭"‬ה‭ ‬ירחם‭ ‬ויושיע‭ ‬ונזכה‭ ‬לגאולה‭ ‬וישועה‭, ‬ונתבשר‭ ‬בשורות‭ ‬טובות‭ ‬ישועות‭ ‬ונחמות‭.‬‭ ‬

מאמר‭ ‬זה‭ ‬מוקדש‭ ‬לע‭"‬נ‭ ‬הקדושה‭ ‬של‭ ‬

מרת‭ ‬גיזלה‭ ‬גביזון‭ ‬ז‭"‬ל‭ ‬

שנלב‭"‬ע‭ ‬בי‭"‬ח‭ ‬בכסלו‭ ‬‭ ‬ת‭.‬נ‭.‬צ‭.‬ב‭.‬ה

Loading...