עו״ד מאשקלון הפך החלטת מחוזי בבימ״ש העליון

1 128

בני זוג מאשקלון שיחסיהם עלו על שרטון, פנו לרב אשר לצורך הליך "בוררות", ערך גישור בין השניים. לאחר תקופה קצרה החליט הבעל להתגרש, אך האישה שהבינה כי ההסכם מקפח אותה, פנתה לבית המשפט לענייני משפחה שדחה את בקשתה לבטל את ההסכם. לאחר הדחייה פנתה האישה לעורכי הדין נתנאל מויאל ואורי זמברג, שנלחמו על ביטול ההחלטה. בית המשפט העליון קיבל את עמדתם וביטל את פסק הבורר.

לפני מספר שנים החליטו בני זוג, הנשואים למעלה מ-25 שנה, שיחסיהם עלו על שרטון לפנות אל הרב המקומי אשר היה מוערך על ידם בכדי שיסייע להם. הרב הפנה אותם לרב אחר בכדי שזה יערוך להם הליך "בוררות " לסיום המחלוקות. בישיבה שערך הרב הבורר עם בני הזוג, החתים אותם על "שטר בוררות", בו התחייבו בני הזוג לקבל את החלטתו של אותו רב ככתבה וכלשונה ולא לערער עליו "בפני שום בית משפט שבעולם", כך על פי השטר. במהלך אותה פגישה לא התקיים הליך בוררות, אלא מעין הליך גישור אשר בסופו חתמו הצדדים על הסכם יחסי ממון – שאם לא יצלח שלום הבית – אזי יפעלו ע"פ החלק השני – "הסכם גירושים ופירוק נכסים משותפים". באותו הסכם נקבע, כי בני הזוג ינסו לחיות יחד עוד חצי שנה בכדי לנסות ולהציל את הנישואים, ובמידה והניסיון יכשל ילכו בני הזוג להליך גירושין.

uriZכאמור, לאחר שהחליט הבעל להתגרש, הבינה האישה כי אותו הסכם מקפח אותה, היא הגישה תביעותיה לביהמ"ש לענייני משפחה בטענה כי הסכם הבוררות אינו תקף, אך ביהמ"ש דחה את עתירתה ונתן להסכם תוקף של "פסק בורר". בצר לה פנתה האישה לעו"ד נתנאל מויאל ועו"ד אורי זמברג, בבקשה כי יסייעו לה. השניים מיהרו והגישו ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, אולם גם שם נדחתה עמדת האישה. כמוצא אחרון ביקשה האישה מעורכי דינה כי יפנו לבית המשפט העליון במטרה כי יהפוך את ההחלטה. בפסק דין מנומק ראשון מסוגו בסוגיה מעניינת זו המשלבת רב/בורר עם חוק הבוררות / חוק יחסי ממון, ביהמ"ש מחוזי /משפחה /עליון, פסק ביהמ"ש העליון כי הצדק עם עורכי הדין מויאל וזמברג, ושלושת שופטי  עליון הכריעו פה אחד כי פסקי הדין של ביהמ"ש משפחה וביהמ"ש מחוזי, בטלים ואין תוקף להסכם ולפיכך יש לדון בתביעות אשר הוגשו ע"י האישה. "לא ברור עד כמה היו הצדדים מודעים לסמכויות הנרחבות שהעניקו לבורר", קבעו השופטים בפסק דינם.

natiMoyalלאור דברים אלו קבע בית משפט העליון כי הערעור שהוגש על ידי עו"ד זמברג ועו"ד מויאל יתקבל, והסכם הבורות יבוטל. "יש להורות על קבלת הערעור ועל ביטול פסקי הדין של בתי המשפט קמא" נקבע בעליון, שאף חייב את הבעל בהוצאות משפט.

Loading...