עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל

עם ריח של צינה קרירה בשעות הבוקר המוקדמות אנחנו עומדים לקבל אלינו את יום הכיפורים המתקרב אלינו, ומפיץ באוויר ריחה של מחילה. מאת: בן ציון עטיה

0 52

כולו מכירים את הסליחות שמתחילות כבר בבוא אלול, וקוראות את עם ישראל להתדפק על דלתות בתי הכנסת ובתי המדרש בשעות בהן בימים כהרגלם, שקועים תחת שמיכה והראש שכעת אל מול סידור נח על כר רך.

בקולות נשברים ועפעפיים כבדים מבקשים מריבון העולמים מחילה וכפרה על כל מה שאולי חלילה פגעו בו או בכבודו.

מלכו של עולם הוא רחום וחנון, ארך אפיים וגדל חסד ואכן, יום הכיפורים מסוגל לקבלת כפרה, נאמר בזהירות, כמעט וודאית, במידה ויש רצון אמיתי.

אבל, יום הכיפורים הוא מיוחד, שיותר מכל מועד אחר מעלה על סדר היום ובמשנה זהירות את מה שקרוי בפינו "בן אדם לחברו".

כמה חשוב לפני המקום שיציר כפיו, נזר הבריאה, ינהיג על עצמו תכונות אלו של אביו שבשמים – יעביר על מידותיו, יעביר על כבודו וינקה את ליבו מחלילה כעס ודאגה.שהתורה צוותה אותה "לא תיקום ולא תיטור", ואם צוותה התורה – אין עצה טובה יותר.

 

ולא רק שחשוב לנקות את ליבנו ולמחול למי שמבקש, ואף למי שאינו מבקש, שהמחילה היא עבורנו בעיקר, ניתן ללמוד מאבינו מוסר גדול ממעשה שהיה בבריאה, על כמה חשוב לפייס כל מי שחלילה הצטער מאיתנו.

 

שנברא העולם והחמה והלבנה שניהם היו מאירים באור גדול ובוהק, באה הלבנה לפני הקב"ה ושאלה "וכי יכול להיות שיהיו שני מלכים תחת כתר אחד?" ולכן ענה אותה הקב"ה "לכי והמעיטי את עצמך" וכך היה.

אך הקב"ה שהוא כידוע אל מלא רחמים, ראה בצעה הלבנה שהתמעטה, ומיד בא לפייסה ונתן לה את צבא השמים לצידה שאלו הכוכבים.

ומכאן ניתן לראות עד כמה חשוב בעיני הקב"ה שלא תהיה בעולמו חס וחלילה בריה שתצטער, אז גם כאשר באים אתם לפייס את חבריכם, משפחתכם, בני זוגכם ואף ילדכם, זיכרו כי אין שיעור לכמה נחת אתם עושים בשמים.

 

וזיכרו – במידה שאדם מודד, מודדין לו.גמר חתימה טובה לכל עמו ישראל.

Loading...