חזון יאשיהו – ערב ראש חודש אדר א' האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

0 56

רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬הקדוש‭ ‬מפרש‭ ‬ואומר‭, ‬שכל‭ ‬החודשים‭ ‬של‭ ‬השנה‭, ‬הם‭ ‬בבחינת‭ ‬אברי‭ ‬הראש‭ ‬חודש‭ ‬תשרי‭, ‬כנגד‭ ‬הגולגולת‭, ‬חשון‭ ‬וכסליו‭, ‬כנגד‭ ‬האזניים‭, ‬טבת‭ ‬ושבט‭, ‬כנגד‭ ‬העיניים‭ ‬וחודש‭ ‬אדר‭ ‬כנגד‭ ‬החוטם‭ (‬האף‭), ‬בו‭ ‬תלוי‭ ‬חוש‭ ‬הריח‭. ‬

‏והנה‭ ‬ידוע‭ ‬מה‭ ‬שמובא‭ ‬בספרים‭ ‬הקדושים‭, ‬שלכן‭ ‬אומרים‭ ‬הלל‭ ‬בראש‭ ‬חודש‭, ‬כי‭ ‬מצאנו‭ ‬שרמז‭ ‬דוד‭ ‬המלך‭ ‬בתהילים‭ ‬ק‭"‬נ‭: ‬‮"‬הללויה‭ ‬הללו‭ ‬אל‭ ‬בקודשו‮"‬‭, ‬י‭"‬ב‭ ‬פעמים‭ ‬הללו‭, ‬כנגד‭ ‬י"ב‭ ‬חודשים‭ ‬ולכן‭ ‬כופלים‭, ‬מפני‭ ‬שנה‭ ‬מעוברת‭, ‬‮"‬כל‭ ‬הנשמה‭ ‬תהלל‭ ‬יה‮"‬‭ ‬פעמיים‭, ‬כנגד‭ ‬שני‭ ‬חודשי‭ ‬אדר‭ ‬וכך‭ ‬מוצאים‭, ‬שבחודש‭ ‬אלול‭ ‬תוקעים‭ ‬בשופר‭, ‬משום‭ ‬שאם‭ ‬ניסן‭ ‬ראש‭ ‬חודשים‭ ‬וזהו‭ ‬ה"הללו‮"‬‭ ‬הראשון‭ ‬יוצא‭ ‬ש‭"‬הללוהו‭ ‬בתקע‭ ‬שופר‭" ‬כנגד‭ ‬חודש‭ ‬אלול‭.‬

וכך‭ ‬מובא‭ ‬בגמרא‭ ‬במסכת‭ ‬ברכות‭ ‬מ‭"‬ג‭: ‬אמר‭ ‬רב‭ ‬זוטרא‭ ‬בר‭ ‬טביה‭ ‬אמר‭ ‬רב‭ ‬מנין‭ ‬שמברכים‭ ‬על‭ ‬הריח‭ ‬שנאמר‭ "‬כל‭ ‬הנשמה‭ ‬תהלל‭ ‬יה‭" ‬איזהו‭ ‬דבר‭ ‬שהנשמה‭ ‬נהנית‭ ‬ממנו‭ ‬ואין‭ ‬הגוף‭ ‬נהנה‭ ‬ממנו‭ ‬הווי‭ ‬אומר‭ ‬זהו‭ ‬הריח‭. ‬

אם‭ ‬כן‭, ‬חודש‭ ‬אדר‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬דברי‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭, ‬הוא‭ ‬כנגד‭ ‬החוטם‭-‬האף‭ ‬וידוע‭, ‬שכל‭ ‬האברים‭ ‬של‭ ‬האדם‭, ‬חטאו‭ ‬בחטא‭ ‬עץ‭ ‬הדעת‭ ‬ונהנו‭ ‬מאכילת‭ ‬עץ‭ ‬הדעת‭, ‬חוץ‭ ‬מדבר‭ ‬אחד‭, ‬זה‭ ‬הריח‭. ‬האדם‭ ‬הראשון‭ ‬בחטאו‭, ‬באוכלו‭ ‬מעץ‭ ‬הדעת‭, ‬הזיק‭ ‬והשפיע‭ ‬לכל‭ ‬אברי‭ ‬גופו‭, ‬חוץ‭ ‬מדבר‭ ‬אחד‭, ‬מהריח‭ ‬והריח‭ ‬נשאר‭ ‬זך‭ ‬ונקי‭ ‬ולא‭ ‬חיללו‭ ‬באוכלו‭ ‬מעץ‭ ‬הדעת‭.‬

וזה‭ ‬הכח‭ ‬המיוחד‭ ‬שיש‭ ‬בחודש‭ ‬אדר‭, ‬שחודש‭ ‬אדר‭ ‬כנגד‭ ‬החוטם‭ ‬וחודש‭ ‬הזה‭, ‬זך‭ ‬ונקי‭ ‬ולכן‭ ‬המן‭ ‬הרשע‭, ‬עמד‭ ‬וניסה‭ ‬בחודש‭ ‬אדר‭, ‬לפגום‭ ‬בחודש‭ ‬הקדוש‭ ‬הזה‭ ‬וכן‭, ‬כל‭ ‬דרכו‭ ‬של‭ ‬המן‭, ‬היה‭ ‬לפגום‭ ‬ולעורר‭ ‬מדנים‭ ‬על‭ ‬עם‭ ‬ישראל‭, ‬ביקש‭ ‬שמרדכי‭ ‬ישתחווה‭ ‬אליו‭, ‬אפילו‭ ‬שכל‭ ‬העולם‭ ‬השתחווה‭ ‬להמן‭, ‬דבר‭ ‬זה‭ ‬לא‭ ‬סיפק‭ ‬אותו‭, ‬הצער‭ ‬הגדול‭ ‬שלו‭, ‬שמרדכי‭ ‬לא‭ ‬כורע‭ ‬ולא‭ ‬משתחווה‭. ‬

ומדוע‭ ‬כעסו‭ ‬היה‭ ‬כל‭ ‬כך‭ ‬גדול‭ ‬על‭ ‬מרדכי‭? ‬משום‭ ‬שמרדכי‭ ‬היה‭, ‬אף‭ ‬הוא‭, ‬כנגד‭ ‬הריח‭, ‬כדברי‭ ‬הגמרא‭: ‬מרדכי‭ ‬מן‭ ‬התורה‭ ‬מנין‭ ‬שנאמר‭ ‬מור‭ ‬דרור‭.‬

וזה‭ ‬היה‭ ‬מלחמתו‭ ‬של‭ ‬המן‭, ‬לפגוע‭ ‬בכוח‭ ‬של‭ ‬הריח‭ ‬ולכן‭ ‬גם‭ ‬ציווה‭ ‬לעשות‭ ‬עץ‭ ‬גבוה‭, ‬חמישים‭ ‬אמה‭. ‬ומדוע‭ ‬דווקא‭ ‬חמישים‭ ‬אמה‭? ‬משום‭ ‬ששער‭ ‬החמישים‭ ‬הוא‭ ‬כנגד‭ ‬הריח‭ ‬ובני‭ ‬ישראל‭ ‬בארץ‭ ‬מצרים‭, ‬נפלו‭ ‬למ‭"‬ט‭ ‬שערים‭ ‬והמ‭"‬ט‭ ‬שערים‭ ‬האלה‭, ‬הם‭ ‬כנגד‭ ‬כל‭ ‬האברים‭ ‬שחטאו‭ ‬באכילת‭ ‬עץ‭ ‬הדעת‭, ‬הכח‭ ‬האחרון‭ ‬שנשאר‭, ‬שלא‭ ‬נפלו‭ ‬לנ‭' ‬שערים‭, ‬זה‭ ‬כח‭ ‬הריח‭, ‬שנשאר‭ ‬זך‭ ‬ונקי‭.‬

והנה‭, ‬נבוא‭ ‬ונקשה‭, ‬מה‭ ‬זכה‭ ‬החוטם‭-‬האף‭, ‬שלא‭ ‬נהנה‭ ‬מאכילת‭ ‬עץ‭ ‬הדעת‭? ‬אפשר‭ ‬לפרש‭ ‬ולומר‭ ‬מובא‭ ‬בפרק‭ ‬שירה‭: ‬אילנות‭ ‬שבשדה‭ ‬מה‭ ‬הם‭ ‬אומרים‭ ‬אז‭ "‬ירננו‭ ‬כל‭ ‬עצי‭ ‬היער‭ ‬לפני‭ ‬ה‮'‬‭ ‬כי‭ ‬בא‭ ‬לשפוט‭ ‬את‭ ‬הארץ‭" (‬תהילים‭ ‬צ"ו‭).‬

ויש‭ ‬להבין‭, ‬למה‭ ‬בחרו‭ ‬אילנות‭ ‬לומר‭ ‬פסוק‭ ‬זה‭ ‬דווקא‭ ‬לשירה‭? ‬ועוד‭, ‬האם‭ ‬הם‭ ‬משבחים‭ ‬ומהללים‭ ‬את‭ ‬הקב"ה‭ ‬שבא‭ ‬לשפוט‭ ‬את‭ ‬הארץ‭, ‬הרי‭ ‬במשפט‭, ‬אדם‭ ‬חרד‭ ‬לגורלו‭, ‬אז‭ ‬מה‭ ‬השיר‭ ‬והשבח‭ ‬של‭ ‬האילנות‭, ‬שמשבחים‭ ‬ומהללים‭ ‬את‭ ‬הקב"ה‭ ‬שבא‭ ‬לשפוט‭ ‬את‭ ‬הארץ‭?‬

אלא‭, ‬בבריאת‭ ‬העולם‭ ‬הקב"ה‭ ‬ציוה‭ ‬את‭ ‬הארץ‭ "‬תדשא‭ ‬הארץ‭ ‬דשא‭ ‬עשב‭ ‬מזריע‭ ‬זרע‭ ‬עץ‭ ‬פרי‭ ‬עושה‭ ‬פרי‭ ‬למינו‭" (‬בראשית‭ ‬א‭) ‬ורש"י‭ ‬פירש‭, ‬שביקש‭ ‬הקב"ה‭ ‬מהארץ‭, ‬שיהיה‭ ‬טעם‭ ‬העץ‭ ‬כטעם‭ ‬הפרי‭ ‬והארץ‭ ‬שינתה‭ ‬מדברי‭ ‬הקב"ה‭ ‬ולא‭ ‬עשתה‭ ‬כן‭, ‬אלא‭ ‬רק‭ ‬פרי‭, ‬עם‭ ‬טעם‭ ‬פרי‭ ‬ולא‭, ‬שהעץ‭ ‬יהיה‭ ‬לו‭ ‬טעם‭ ‬של‭ ‬פרי‭. ‬והנה‭ ‬קשה‭, ‬איך‭ ‬האדמה‭ ‬חטאה‭ ‬בחטא‭ ‬הראשון‭ ‬ולא‭ ‬שומעת‭ ‬בקול‭ ‬הקב"ה‭, ‬שציוה‭ ‬אותה‭, ‬שתוציא‭ ‬עץ‭ ‬בטעם‭ ‬הפרי‭? ‬אלא‭ ‬אמרו‭ ‬חז"ל‭, ‬אדמה‭ ‬לשם‭ ‬שמים‭ ‬התכוונה‭, ‬אמרה‭ ‬האדמה‭: ‬אם‭ ‬האדם‭ ‬שעתיד‭ ‬להיווצר‭ ‬מהאדמה‭ ‬יחטא‭, ‬עונשו‭ ‬יהיה‭ ‬קשה‭, ‬איך‭ ‬לא‭ ‬שמע‭ ‬בקול‭ ‬אלוקים‭, ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬אני‭ ‬האדמה‭, ‬אחטא‭ ‬ראשונה‭ ‬ולא‭ ‬אשמע‭ ‬בקול‭ ‬אלוקים‭, ‬כשאדם‭ ‬הראשון‭ ‬יחטא‭, ‬יטען‭ ‬ויאמר‭ ‬לאלוקים‭: ‬אני‭ ‬לא‭ ‬אשם‭, ‬האמא‭ ‬האדמה‭, ‬שממנה‭ ‬נוצרתי‭, ‬היא‭ ‬חטאה‭ ‬ראשונה‭ ‬ואני‭ ‬הלכתי‭ ‬בעקבותיה‭ ‬ולכן‭, ‬האדמה‭ ‬לשם‭ ‬שמים‭ ‬התכוונה‭, ‬שלא‭ ‬שמעה‭ ‬בקול‭ ‬אלוקים‭ ‬לעשות‭ ‬עץ‭ ‬בטעם‭ ‬הפרי‭ ‬ולכן‭, ‬זו‭ ‬השירה‭ ‬שהאילנות‭ ‬שרים‭ ‬כל‭ ‬יום‭ ‬להקב"ה‭  "‬אז‭ ‬ירננו‭ ‬עצי‭ ‬היער‭ ‬לפני‭ ‬ה‮'‬‭ ‬כי‭ ‬בא‭ ‬לשפוט‭ ‬את‭ ‬הארץ‭"‬

הארץ‭ ‬שמחה‭ ‬מתי‭ ‬שהקב"ה‭ ‬בא‭ ‬לשפוט‭ ‬את‭ ‬בריותיו‭ ‬והאדם‭ ‬ממליץ‭ ‬על‭ ‬עצמו‭ ‬ויש‭ ‬לו‭ ‬פתחון‭ ‬פה‭, ‬שנברא‭ ‬מהארץ‭ ‬שחטאה‭, ‬הארץ‭ ‬והעצים‭ ‬שמחים‭, ‬שמקילים‭ ‬עוונות‭ ‬בית‭ ‬ישראל‭ ‬וכך‭ ‬גם‭ ‬אדם‭ ‬הראשון‭, ‬כאשר‭ ‬הקב"ה‭ ‬בא‭ ‬לדבר‭ ‬איתו‭, ‬אחרי‭ ‬שחטא‭ ‬ואכל‭ ‬מעץ‭ ‬הדעת‭. ‬התורה‭ ‬הקדושה‭ ‬אומרת‭, ‬שהאדם‭ ‬הראשון‭ ‬הסתתר‭ ‬אחרי‭ ‬העץ‭. ‬צריך‭ ‬להבין‭, ‬מה‭ ‬יעזור‭ ‬לו‭ ‬שהסתתר‭ ‬אחרי‭ ‬העץ‭ ‬וכי‭ ‬אדם‭ ‬הראשון‭ ‬לא‭ ‬ידע‭ ‬שמלוא‭ ‬כל‭ ‬הארץ‭ ‬כבודו‭ ‬של‭ ‬הקב"ה‭? ‬ומה‭ ‬יעזור‭ ‬לו‭ ‬שמסתתר‭ ‬אחרי‭ ‬העץ‭? ‬אלא‭, ‬האדם‭ ‬הראשון‭ ‬הסתתר‭ ‬בטענתו‭ ‬כלפי‭ ‬הקב"ה‭ ‬אני‭ ‬לא‭ ‬אשם‭ ‬שאכלתי‭ ‬מעץ‭ ‬הדעת‭, ‬קדם‭ ‬לי‭ ‬לחטוא‭, ‬העץ‭ ‬שלא‭ ‬עשה‭ ‬כדברך‭.‬

והנה‭, ‬מה‭ ‬מיוחד‭ ‬החוטם‭, ‬מכל‭ ‬האברים‭? ‬אלא‭ ‬ידוע‭ ‬שבבריאת‭ ‬העולם‭ ‬הקב"ה‭ ‬לקח‭ ‬מהעפר‭, ‬ממקומות‭ ‬רבים‭ ‬וברא‭ ‬את‭ ‬האדם‭ ‬והעפר‭ ‬שבו‭ ‬נברא‭ ‬החוטם‭ ‬של‭ ‬האדם‭, ‬נברא‭ ‬מעפר‭ ‬שהיה‭ ‬ליד‭ ‬עץ‭ ‬אתרוג‭ ‬וידוע‭ ‬שעץ‭ ‬אתרוג‭ ‬לא‭ ‬חטא‭ ‬בחטא‭ ‬האדמה‭ ‬שלא‭ ‬קיימה‭, ‬כטעם‭ ‬העץ‭ ‬כטעם‭ ‬הפרי‭, ‬אלא‭ ‬באתרוג‭ ‬גם‭ ‬טעם‭ ‬העץ‭ ‬כטעם‭ ‬הפרי‭ ‬ולכן‭ ‬הכח‭ ‬של‭ ‬החוטם‭, ‬של‭ ‬הריח‭ ‬הוא‭ ‬כח‭ ‬גדול‭ ‬ביותר‭. ‬

ואחד‭ ‬הסימנים‭ ‬שידעו‭ ‬מי‭ ‬זה‭ ‬מלך‭ ‬המשיח‭, ‬על‭ ‬ידי‭ ‬זה‭ ‬שיבוא‭ ‬אדם‭ ‬ובכח‭ ‬הריח‭, ‬יוכל‭ ‬להבין‭ ‬ולדעת‭ ‬דברים‭. ‬

והנה‭, ‬חודש‭ ‬זה‭ ‬חודש‭ ‬אדר‭, ‬אשר‭ ‬אנו‭ ‬עומדים‭ ‬בראשיתו‭ ‬חודש‭ ‬של‭ ‬גאולה‭ ‬והצלחה‭ ‬וכל‭ ‬הצלחה‭ ‬שיש‭ ‬לאדם‭ ‬במשך‭ ‬השנה‭, ‬שורשה‭ ‬הוא‭ ‬מחודש‭ ‬אדר‭, ‬כדברי‭ ‬הגמרא‭:‬

‮"‬הרוצה‭ ‬שיצליחו‭ ‬נכסיו‭ ‬יטע‭ ‬בהם‭ ‬אדר‮"‬

ו"משניכנס‭ ‬אדר‭ ‬מרבין‭ ‬בשמחה‮"‬‭ ‬‭ ‬

Loading...